页面

2013年12月17日星期二

KONTRAK PEMBELAJARAN BAGI MAHASISWA/I TAHUN 1

Reactions: 

Kebanyakan mahasasiswa/i tahun 1 kurang jelas terhadap macam mana untuk memenuhi  8 jam kredit dan mencapai 8 hasil pembelajaran (HP) yang telah ditetapkan. Di sini ada beberapa garis panduan yang ringkas:

 1. Mendaftar 2 HP melalui I-Folio pada setiap semester bagi memenuhi jam kredit yang ditetapkan.
 2. Aktiviti yang disertai perlu RELEVEN dengan HP yang didaftarkan. Cth, HP 7 Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan yang didaftarkan boleh dipenuhi melalui penyertaan aktiviti yang melibatkan pengumpulan dana dari pihak luar atau penjualan barang.
 3. Aktiviti yang dipilih untuk sertai adalah SAH iaitu aktiviti yang mendapat kelulusan daripada JPPEL.
 4. Aktiviti yang dipilih mempunyai KOD PROJEK dan boleh mengisikan kod tersebut ke dalam HP yang didaftar.
 5. Maklumat yang berkaitan dengan aktiviti boleh dijadikan sebagai pembuktian dan perlu dimuatkan ke dalam I-Folio. Pensyarah kepada pelajar boleh merujuk kepada pembuktian yang dimuatkan untuk membuat penilaian.
Cth pembuktian:
i)        Gambar
ii)      Minit mesyuarat
iii)    Senarai kehadiran
iv)    Video
*Pembuktian boleh dalam bentuk apa sahaja tetapi perlu ada releven dan penghuraian yang jelas.


Maklumat Tambahan:
 • Semasa membuat permohonan aktiviti projek baru, pelajar tahun 1 ditanda tanpa KPPI manakala pelajar tahun 2 atau 3 ditanda dengan KPPI.
 • Menyatakan dengan jelas Masa, Tarikh dan Tempat aktiviti projek tersebut dalam I-Folio.
 • Aktiviti yang dipilih untuk memenuhi 1 HP boleh dilaksanakan dalam tempoh 2 semester (satu tahun)
 • Pensyarat boleh tidak memberi markah kepda HP yang didaftarkan sekiranya aktiviti belum selesai pada semester tersebut.
 • Markah akan diberi pada semester yang seterusnya sekira pelajar selesai untuk memuatkan semua pembuktian ke dalam I-Folio.
 • Pelajar boleh menyertai suatu aktiviti projek yang telah dijalankan separuh masa. Ketua pengarah projek tersebut perlu mengisi dan menghantarkan Borang Permohonan Tambah/Gugur Ahli sebelum aktiviti selesai.
 • Borang permohonan tambah ahli juga boleh dihantarkan dalam tempoh 2 minggu selepas aktiviti selesai dan perlu memberi alasan yang sewajarnya.
 • Pelajar boleh melayari laman web Sistem Pembangunan Insaniah (SPI) - https://smp.ukm.my/spi/ untuk memastikan nama pelajar telah direkodkan di dalam projek itu. Jika tidak ada, pelajar perlu memberitahu Ketua Pengarah untuk menambah nama pelajar.

Tips untuk mendapat markah yang lebih tinggi:
 • Sentiasa berproaktif untuk menjumpai pensyarat sendiri walaupun pensyarat tidak mempunyai masa untuk membuat perjumpaan sekurang-kurangnya 2 kali.
 • 1 HP boleh dicapai melalui lebih daripada 1 aktiviti projek. Pembuktian-pembuktian yang dimuatkan ke dalam I-Folio perlu diasingkan dengan jelas.
 • Mengambil jawatan yang tinggi dalam aktiviti projek iaitu jawatankuasa tertinggi seperti ketua pengarah, setiausaha, bendahari dan sebagainya.
 • Pembuktian yang diisikan dalam I-Folio perlu RINGKAS, JELAS, BERKUALITI.

Jika ada sebarang masalah, anda  boleh merujuk kepada Pn. Siti Razmah Ramly (Pegawai  Pusat Akreditasi Pembelajaran). Beliau ialah salah satu pegawai yang mengurus sistem HP ini.

2013年11月20日星期三

胡志靖:引导大专生与社会接轨

Reactions: 

柯伟强: 免青黄不接 华团应多与学生组织互动

Early Course Registration For Sem II 2013/2014 & Course Teaching Evaluation for Sem I 2013/2014

Reactions: 
1. Early Course Registration for Sem ll 2013/2014 will be held on 9 December 2013 - 5 January 2014 (four weeks) via http:www.ukm.my/smpweb

2. Early Registration is compulsory for all undergraduate students EXCEPT students for the Faculty of Medicine and Faculty of Dentistry.

3. Failing to register on the specified date will result in PTPTN payment being detained and a fine of RM15.00 will be imposed.

4. Students who fail to register during the early registration period will only be allowed to register courses when Semester ll of the 2013-2014 Academic Session starts on 17 February 2014

5. Before early registration been made, Students are required to :
(a)  complete the course teaching evaluation in current semester
(b) settle out all payment

6. The results of Early Registration is available starting 13 - 19 January 20141. Pendaftaran Awal Kursus Semester ll Sesi 2013/2014 akan diadakan pada 9 Disember 2013 hingga 5 Januari 2014 (4 minggu) melalui http:www.ukm.my/smpweb

2. Pendaftaran Awal adalah diwajibkan kepada semua pelajar program Ijazah Pertama KECUALI pelajar Fakulti Perubatan dan Fakulti Pergigian.

3. Bayaran PTPTN akan ditahan dan denda sebanyak RM15.00 akan dikenakan jika pelajar gagal membuat Pendaftaran Awal pada tempoh yang ditetapkan.

4. Pelajar yang tidak membuat Pendaftaran Awal hanya dibenarkan membuat Pendaftaran Kursus Semester ll Sesi Akademik 2013-2014 iaitu pada 17 Februari 2014

5. Sebelum Pendaftaran Awal dibuat, semua pelajar dikehendaki :
(a) Membuat penilaian pengajaran kursus yang diambil pada semester semasa
(b) Menjelaskan bayaran semua yuran/ hutang tertunggak

6. Semakan keputusan pemilihan Pendaftaran Awal kursus boleh dilakukan mulai 13 – 19 Januari 2014.


(Source : e-Pelajar)

2013年11月12日星期二

水管破裂?路灯又灭?Masalah paip air dan lampu jalan berlaku lagi?

Reactions: 
Wakil Pengurusan Hal Ehwal Pelajar Chinese Community Council UKM (CCC) telah menyediakan aduan laporan dan menghantar kepada Penolong Jurutera JPP, En. Mohd Nursaifullah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dilaporkan termasuklah :
1) lubang jalan di hadapan stadium UKM dan PTSL 
2) lubang jalan di persimpangan jalan keluar KIY dan KDO 
3) Kebocoran paip di depan pusat kesihatan dan 
4) Jalan retak di persimpangan jalan keluar KBH 
5) Kerosakan lampu jalan di sekeliling KIZ, jalan antara KPZ dan FKAB dan di pulau trafik KUO 

JPP memberi jaminan bahawa tindakan yang sesuai akan diambil. 

Maka, CCC di sini berjanji akan terus mengemaskini dan terus berusaha untuk memperjuangkan kebajikan mahasiswa/i. Oleh itu, cccaduan@gmail.com diwujudkan untuk membantu mahasiswa-mahasiswi sekiranya masalah masih wujud.最近有许多学生投诉关于校园内的路洞恶化,路灯暗淡,以及水管破裂。这些已经造成了许多学生的不便。理事会收集学生们所提供的资料后到各地去了解现场,并把现场逐个拍照下来做为证据,以便写成一份投诉报告。

理事会学生事务处代表已把投诉报告呈交给Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaran (JPP)。 负责官员是 Penolong Jurutera Encik Mohd Nursaifullah 和 Encik Mohd Nasaruddin,都是来自于Bahagian Unit Awam JPP。

Encik Nursaifullah 告知理事会,其实当局非常重视现在学生们所面对的处境,明白这些问题如果不处理的话会导致交通意外发生以及学生们的自身安全受到威胁。当局也已向校方高层请示,与有关承包商签约,有了整项计划去处理这些问题,但是当局却暂时无法实行此项计划。由于当局已用了一笔资金为毕业典礼的那段期间进行公路维修,所以JPP现在没有足够资金支付给承包商所派出的员工去填补路洞,维修水管以及路灯。

Encik Nasaruddin 补充,如果当局冒然命令承包商派出员工去执行维修,却没有足够资金支付的话,有约在先,官员将面临减薪,当局也无法承受如此重的责任。

当局表示已经接受了这份投诉报告,当局将会把这份报告呈交给上层,并促使校方能尽快分发足够的资金以便当局可以开始动工。

理事会也向负责官员声明了关于KTM的停车场问题——马路凹凸不平导致巴士和汽车使用不便,以及排水系统恶劣,并更加一步地引起淹水问题。希望JPP可以有进一步的计划有效解决问题。

Encik Nasaruddin 透露,当局早已做好了一个可以有效解决此问题的计划,但是此项计划需要非常庞大的资金,预计将在2015年4月后资金定位计划才能落实。他接着说,每当停车场马路问题恶化时他们才进行维修,这只是用来暂时解决问题。资金定位后,当局将会全面改造KTM停车场以便能长期性解决问题。在未来,当局也会向大学生们公布这项计划。

 最后,理事会呼吁各位同学在校园里小心驾驶交通工具。留意路洞的地方以及在黑暗的马路上缓慢行驶,避免意外发生。如有进一步的消息,必会向大家公布。谢谢大家的关注。

小心驾驶,安全第一。


2013年11月3日星期日

马大新青年颠倒是非黑白 国大华裔学生理事会挑战勿逃避正面回答四问题

Reactions: 
马大新青年颠倒是非黑白 理事会挑战勿逃避正面回答四问题

针对马大新青年日前发表题为“国大华裔学生理事会故步自封”的文告,理事会对文章中马大新青年恣意颠倒黑白表示高度失望,并对新青年在文告中指鹿为马和混淆是非的能力感到惊佩。马大新青年的文告不仅谬误处处,更是有心蓄意误导读者。文告中把新青年对理事会的恶意抹黑如“灌输种族思想”和“与校方和政党合谋”等不实说法曲解为所谓的“善意劝告”和“诚心的意见”,并把理事会的反驳当作所谓的“不肯接受异议”和“固步自封”。

本会不仅对新青年不真实的指控感到遗憾,同时更是对新青年“严以律人,宽以待己”的 双重标准态度感到齿冷。 在此,理事会挑战新青年勿逃避,正面回答理事会的四道问题:
1.) 新青年于文告中抹黑理事会行种族政治路线,忽视了理事会除了参与校园选举以外,还一直以来不断举办各种文化活动和开办华文班以拉近各种族之间的关系,也不间断地捍卫友族同胞的权利。本会在此请问新青年:新青年鄙视本会并自诩为超越种族政治,然而纵观自新青年成立以来的日子,为何新青年所派出的所有候选人皆为华裔?为何新青年从来不把出战校园选举的机会让给友族同胞?对比理事会不断双语发表的校园消息与文告,何以新青年绝大部分的消息均只用华语发表?难道行“种族政治”的不正正是新青年自己吗?

2.) 新青年自称以“校园自主,学生自治”为斗争方向。然而一位曾经活跃于新青年并最后由于失望而退出的会员于面子书上揭露,新青年实际上由某位身为政党人士的学长所独裁,排挤忠良、打压学会内异己言论、组织财政不独立、兼只在选举前才运作。本会在此严正质问新青年何以甘愿沦落为政党人士的傀儡?何以新青年指着本会不容纳异议(事实上为恶意的抹黑),却打压党内会员不同的意见?既然新青年在学会内都受政党学长控制而无法自行管理,如何在执政学生代表理事会后推动校园自治?“校园自主,学生自治”于新青年难道不是捞取自身利益和铺排自身日后上位的口号和手段?

3.) 新青年揶揄理事会领导人为校园选举成绩不佳而辞职之举为“意识形态停滞不前”和“无法解决问题”,显然新青年不了解辞职负责乃是西方民主制度的常态,以通过更换领导人而重新审视方向和改革。新青年更是对理事会挑战新青年作出同样的宣布一事闪烁其词和大打太极。理事会在此欲询问何以新青年之领导人何以不敢接受理事会的挑战遵循西方政治传统,做出“若选举成绩不佳即总辞”的宣布?新青年的领导人是否恋栈权位?抑或是新青年之领导层不肯放弃此平台以达到日后平步青云的目的?

4.) 新青年自称属于所谓的“亲学生阵线”并致力于争取学生之自治权和福利,然而任何人上网一搜即可得知,对比理事会的部落格和面子书不间断地以双语刊登学生相关福利课题,新青年的部落格不仅已经荒废数年,新青年的面子书更是绝大部分只以华语转帖一些无关痛痒的校外新闻和发表文告。理事会在此欲询问新青年到底一直以来为争取学生福利做出了何种贡献?到底服务和帮助了多少位学生?还是新青年真的如退出组织的前会员所言,只是一个“选举前运作组织”,以达到某些人士特定的议程?

理事会承认本会的行政、服务、和斗争绝非完美,并愿意虚心接受国大生和各方的意见,也做出领导层辞职的决定以改革本会。然而本会却无法接受新青年“以百步指责五十步”的虚伪姿态和不实的抹黑。在此,本会挑战马大心情男勿逃避并正面的回答本会以上之四问题,并善意的呼吁马大新青年,在指责别人之前,先三省自身,并努力改进自己的不足,方能在挺身在校园内立足,避免贻笑大方。同时本会也呼吁全体大专生认清各自校园内的组织,摒弃双重标准的虚伪团体,把票投给真正能为学生服务的团体。理事会纵然输了这次校园选举,依然会不间断地位各族学生提供服务,不会寻求任何借口。

国大华裔学生理事会(CCCUKM) 3/11/2013 敬启


 
针对日前国大华裔学生理事会的无理斥责,马大新青年对此感到高度遗憾,因为该理事会不仅无法接受外界的诚心意见,反而建筑起高墙,把理事会推向固步自封的定位,更对所有异己的声浪放箭。

该理事会先是曲解新青年的好意。新青年并无谈及国大华裔学生理事会有无为了争取现票而对其他种族做出承诺,而是无法苟同理事会为国大华裔生制造“只有国大华裔学生理事会能代表国大华人”的狭隘思想。日前国大华裔学生理事会在文告中对此闪烁其词,等同默认了他们对国大华裔生灌输此种族性思想。

其次,国大华裔学生理事会也不甚明白马大新青年发布该文告的用意。新青年未在文告中提及竞选宣言和为马大生争取福利,乃因该文告的出发点在于恭贺全国学阵,并顺道揭露该理事会的缺失和让外界了解该理事会的窘境,所以预定读者群不限于马大生。况且马大新青年的校园选举竞选宣言已通过学阵专页详细阐述,无需在该文告中赘言,看来国大学生理事会应提高对外界消息更新的敏感度才是。

马大新青年深谙国大华裔学生理事会的奋斗理念,但正是因为理解而无法认同。眼见国大华裔学生理事会陷入不被众数认可的尴尬处境,还甘愿沦为校方喉舌,宁可为私利壮大亲政府的校阵的后盾,也不接纳校阵被国大生摈弃的现实。退出校阵乃马大新青年的正面献议,奈何国大华裔学生理事会不仅虚心接纳意见,反倒倡议马大新青年应为上届学阵败选退出学阵。马大新青年之所以加入学阵联盟是因为认可学阵作为学生唯一发声平台的良心,前一场败选在在证明了学生权利被校方侵蚀,因此学阵的亲学生理念越发获得马大新青年认可。

马大与国大作为国内领先的学术圣殿,两校的友好和交流至关重要,诧异的是国大华裔学生理事会竟恫言引起两校冲突。须知马大新青年的好言相劝对新青年完全没有利益,岂料招徕国大华裔学生理事会毫无风度地标签为“思想幼稚”、“为了捞选票”。再者,一个在校园选举彻底败选的国大华裔学生理事会,该如何代表国大社群?两校冲突之论是从何说起?

国大华裔学生理事会的总辞令人扼腕叹息,因为总辞在实质上无法解决问题。事实是,国大华裔学生理事会一天不退出校阵,不管总辞几次、换谁掌权,都无法改变校阵亲政府、亲校方、就是不亲学生的大家长作风。无怪乎国大华裔学生理事会改选了那么多届,意识形态仍停滞不前。

前文提及“本是同根生,相煎何太急”,国大华裔学生理事会为何又忍心把马大新青年来“煎”呢?马大新青年在此对国大华裔学生理事会做出的斥责表示痛心,并将国大华裔学生理事会寻求的道歉视为“无理和没有必要”的要求。对于迟迟未公布的马大校园选举,马大新青年自会与学阵携手努力,与握有绝对资源和优势的校阵抗争,无需国大华裔学生理事会操心。最后马大新青年再次坚定原有的立场,即吁请国大华裔学生理事会应好好思索退出校阵的可能,切勿失去学生组织的独立性而沦为校阵的傀儡。

  2013年11月1日星期五

  文告:斥马大新青年思想幼稚

  Reactions: 
  斥马大新青年思想幼稚

  针对于日前马大新青年发表文告指出国大华裔学生理事会走种族政治路线,并劝理事会退出校阵之言论表示遗憾,也同时提醒马大新青年禁止再发出抹黑性文告。

  国大华裔学生理事会被马大新青年指控走种族政治路线,并不属实。不提成年旧事,就谈今届国大校园选举。一名代表国大华裔理事会参选国大校园选举的候选人的竞选宣言中的其中一项提起,将与亚航协商为住在沙巴和砂劳越的土著学生争取折扣。这显示,国大华裔学生理事会在竞选争取学生福利方面已经超越种族。理事会请求马大新青年在作出任何指控前,先做好功课。马大新青年不属实的指责已经为国大华裔学生理事会名誉上造成伤害,因此理事会要求马大新青年在3天内登报道歉,否则理事会必定追究。

  马大校园选举在即,马大新青年在文告中只促请马大校方宣布选举日期而没有提起任何竞选宣言或为马大学生争取福利的内容,反之多管闲事评击国大华裔学生理事会。这令人不禁质疑马大新青年此举只是为了马大校园选举捞票或博取宣传。“国大华裔学生理事会”名字让外界误解为理事会只争取华裔学生的福利,事实上理事会不仅为国大华裔学生,同时也为国大生争取福利。外界误解理事会能够被理解,但马大新青年与国大华裔学生理事会在报章上并非首次过招,理事会深信马大新青年也了解理事会奋斗的理念。所以理事会更质疑马大新青年评击理事会的用意何在?竞选期间,理事会不排除有心人为了捞票而魔鬼化理事会,且灌输学生错误知识,造成理事会名誉严重受损。

  国大华裔学生理事会也强调,理事会的前景无须劳烦马大新青年或外界。理事会的“家务事”由理事会领导层做决定。若像马大新青年所言,因败选而退出宏远阵线,为何马大新青年没有因2012/2013 马大校园选举学阵失利而退出学阵?不问其他,先诛尔等。第三十一届国大华裔学生理事会面对选举成绩不佳虚心接受并检讨, 领导层更是辞职以表示负责任。理事会挑战新青年在选举成绩出炉之前做出同样的宣布, 一旦选举成绩不佳既领导层辞职谢罪, 以示对学生的"民意"做出负责。

  校园选举的出发点是为了学生的福利的权利而奋斗,因为方针不一样而出现良性竞选。国大华裔学生理事会希望全国大专校阵或学阵引以为鉴,本是同根生相煎何太急,不要互相抹黑。理事会严重谴责马大新青年思想幼稚,并呼吁马大新青年思想成长。马大新青年现阶段应该投入马大校园选举的筹备工作,而非评击校外组织。国大华裔理事会也奉劝马大新青年应把马大生的利益的福利视为前提。最后,如果马大新青年发文告的动机是为了今年马大校园选举博宣传而制造课题,引起两校起冲突,国大华裔学生理事会誓言将不惜一切代价与马大新青年抗衡到底。

  http://www.malaysiakini.com/letters/245496
  马大新青年2013年10月30日文告

  贺全国学阵选举大丰收
  吁各大专恢复学生自治

  亲学生阵线(学阵)在刚结束的各主要大学校园选举中大突破。在亲校方阵线(校阵)的传统堡垒区理大及北大,学阵不只议席骤增,更攻下了反映全校学生民意的校园级席位。其中,相比起只获一席校园级议席的北大校阵,北大学阵不只收获了五席校园级议席,其总议席数更是与校阵分庭抗礼,成功阻止其过半,目前出现悬峙议会,只待独立人士及第三势力成为造王者。在国大,学阵更以二十二席对五席的绝对优势重挫校阵,连续第三年入主学生代表理事会。这是校园民主的胜利,马大新青年在此祝贺各大学学阵及所有显现了寻求改变的勇气的大学生。

  此次选举,理大投票站外公然张贴校阵菜单、北大投票日当天出现许多匪夷所思的“技术性”问题、国大学阵候选人住家遭丢燃烧物,在诸多肮脏政治手段及不公打压下,学阵仍能卷起校园海啸。这不仅意味着大学生们肯定了学阵的服务,同时也证明了大学生和青年正热切地期盼着改变,在校园里延续了505的民主浪潮,并勇敢地拒绝了身为政府及校方代理人的校阵候选人。

  与此同时,继上届校园选举后,隶属校阵阵营的国大华裔学生理事会(CCC UKM)再一次地遭到了学生们的摒弃。CCC走的是种族政治路线,向来向来都在国大灌输华裔学生错误和落后的思想,企图让他们认为只有CCC能代表捍卫华裔权益。但这届选举,华裔生展现了超越种族政治的大格局思维,不分肤色选择了愿意捍卫校园民主和全体学生权益的学阵,而非CCC和校阵。

  在此,我们劝告CCC勇于抛弃已不符时代潮流的种族政治理念,退出校阵,与校方及国阵划清界限,以便得以从当权者的钳制中获得自主,成为学生的喉舌,为学生谋取福利。同时,我们也吁请全体学生,对所有思维守旧的校阵领导层施压,因为与主流民意相悖的组织,是无法名正言顺声称自己代表学生的。

  学阵的胜利,也代表了学生已厌倦了政府及校方一次次地干预校园选举。从肆意修改不合理的选举条例、亲自培训校阵候选人,到耍弄黑暗的政治把戏以打压学生运动,负责举办校园选举的学生事务处本身却毫不中立,这种裁判兼球员的不公行为,已证明了只会招致学生们的反感。

  在此,我们敦促马大学生事务处即刻宣布校园选举的日期,因为现任学生代表理事会已经就任超过一年,名义上已经无法代表马大学生,并且向学生交代延迟选举的原因。

  最后,我们强烈要求政府,即刻废除大专法令,还学生和校园一个自由的天地,同时恢复学生会制度(StudentUnion),让身为校园主要使用者的学生拥有实权管理校园,参与和我们本身息息相关的校园决策,真正落实校园自主,学生自治。


  第三十一届国立大学华裔学生理事会正式完成重组 Reconstitution of the 31st CCC committee board

  Reactions: 
  代主席兼总秘书                         :胡志靖
                                                              法律学院/2
                                                              017-559 4386

  内务副主席                                     :龙籍玉
                                                             经济与工商学院/3
                                                             014-309 7858

  外务副主席                                     :王桂仁
                                                               社会科学与人文学院/1
                                                               016-4829 706

  学生事务副主席                              :施祖强
                                                              经济与工商学院/3
                                                              017-618 5462

  授委副主席(中秋)                      :梁瑈倩
                                                             理工学院/3
                                                             012-407 1083

  授委副主席(新春)                      :曾腾能
                                                              工程与建筑学院/2
                                                              014-600 3134

  副总秘书(一)                                 :  施菁倪
                                                              社会科学与人文学院/1
                                                              017-337 5528

  副总秘书(二)                                 :  张智权
                                                               理工学院/1
                                                               016-453 7757

  总财政                                             :林凯旋
                                                               工程与建筑学院/1
                                                               017-650 7006


  本会在此谨宣布第三十一届国立大学华裔学生理事会正式完成重组。
  总秘书将兼任代主席一职。

  厚德载物,自强不息!


  Acting President & General Secretary            : Aw Jyh Jing
                                                                       FUU/2
                                                                       017-559 4386                                          : -

  Vice President (Internal Affairs)                   : Jisha Liang Chay Yi
                                                                       FEP/3
                                                                       014-309 7858

  Vice President (External Affairs)                  : Ong Kooi Jin
                                                                       FSSK/1
                                                                       016-482 9706

  Vice President (Student Affairs)                   : Sie Choo Keong
                                                                       FEP/3
                                                                       017-618 5462

  Vice President (Honor--Pesta Tanglung)      : Neo Jo Chiern
                                                                      FST/3
                                                                      012-407 1083

  Vice President (Honor--Pesta Ang Pow)      : Chan Teng Neng
                                                                      FKAB/2            
                                                                      017-770 5776

  Assistant Secretary I                                   : See Jin Nie
                                                                      FSSK/1
                                                                       017-337 5528

  Assistant Secretary II                                   : Teoh Jyh Chyuan
                                                                      FST/1
                                                                      016-453 7757

  Honorary Treasurer                                     : Ezra Lim Kai Xian                                                                                                                                        FKAB/1
                                                                       017-650 7006


  The Chinese Community Council (CCC), hereby officially announces the reconstitution of the 31st CCC committee board. General Secretary will take on the role as acting President.

  Last but not least, thank you for all your support. Your supports drive us to proceed further during our journey of defending our rights and fighting for a better campus, despite races, religions, stands, faculties, colleges and so on!

  2013年10月1日星期二

  Student Fee Payment Methods 缴交学费方式

  Reactions: 
  1. Confirm the amount of fees through  http://www.warga.ukm.my/umum/utama/logmasuk.aspx 
   using Internet Explorer
  • Log in 
  • Click Semakan Akaun and fees amount will be stated
  • you may click Perinci for account details  2. Payment can be made as below : 

  Bank Islam


  CIMB Bank

  Credit Card/Debit/ATM


  *NOTE: All electronic payments will be reflected in student accounts within 2 days.


  ACTION TAKEN AGAINST DEFAULTERS
  Students who fail to make payment within the stipulated time frame may face the following actions:
  i. Termination of studies
  ii. Disallowance to view exam results
  iii. Suspension of studies
  iv. Restriction from attending lectures
  v. Disallowance from collecting their certificate and transcript

  (Source : e-Pelajar)

  2013年9月10日星期二

  Pendaftaran dan Pelekat Kenderaan 车辆注册与贴纸

  Reactions: 
  Pelajar yang memiliki kenderaan bermotor hendaklah mendaftar dan mendapatkan pelekat kenderaan UKM dari Bahagian Keselamatan UKM.


  Syarat-syarat/Peraturan Pendaftaran Kenderaan
  1. Hanya pelajar yang mendaftar kursus pada sesi 2013/2014 sahaja dibenarkan mendaftar kenderaan.
  2. Hanya 1 kenderaan sahaja yang boleh didaftar.
  3. Pelajar Tahun 1 dilarang membawa dan memandu kenderaan bermotor kecuali motosikal di dalam kawasan Kampus UKM, Bangi.

  Prosedur Pendaftaran Kenderaan bagi Pelajar
  1. Daftar kenderaan secara online dengan melayari Sistem Trafik UKM

  2. Membeli pelekat kenderaan pelajar di Unit Lalu Lintas, Wisma Aman. Semasa membeli pelekat kenderaan, pelajar dikehendaki membawa :
  -Lesen memandu yang sah
  -Kad Matrik
  -Geran kenderaan (asal atau salinan)
  -Jika geran mempunyai nama tidak sama dengan pelajar, perlu membawa SURAT KEBENARAN dari penama pada geran kenderaan tersebut. (CONTOH SURAT KEBENARAN)

  3. Bagi pemilik motosikal dikehendaki mengisi borang permohonan kad pemilik motosikal berserta 2 keping gambar. Borang tersebut boleh didapati di Unit Lalu Lintas, Wisma Aman.  4. Bayaran RM2.00 akan dikenakan untuk satu pelekat.

  Waktu Berurusan Unit Lalu Lintas, Wisma Aman
  Isnin - Khamis : 0800 pagi - 1300 tengahari, 1400 petang - 1700 petang
  Jumaat : 0800 pagi - 1200 tengahari, 1445 petang - 1700 petang


  *Update terbaru : Pelekat kenderaan sesi 2013/2014 akan dikeluarkan sekitar November. 

  2013年8月28日星期三

  校园巴士路线表以及时间表 Jadual Perjalanan dan Jadual Masa Bas Kampus

  Reactions: 
  校园巴士路线表以及时间表

  从二零一三年八月十九日开始,国大校园旧巴士Transrengit 正式被国大校园新巴士Nadi Putra取代。以下是根据国大交通部所提供的校园新巴士路线表以及时间表。

  1.Zon 2 路线被延长至国大体育馆 (从早上0730 至午夜2400,每隔半小时一趟)

  2.Zon 3路线以及 Zon U路线,合二为一 成为新的Zon 3U路线。新路线被延长至法律系学院。(从早上0730 至午夜2400,每隔半小时一趟)

  3.Zon 6K 路线以及Zon 6Z 路线,合二为一 成为新的Zon 6路线。新路线从Kolej Keris Mas 出发至 Kolej Pendeta Za'ba。(从早上0730 至晚上2300,每隔半小时一趟)

  4.星期五中午1300至中午1400,除了Bas Masjid以外,全部巴士暂停服务,Bas Masjid 从Kolej Pendeta Za'ba出发至回教堂。

  *每天中午1330为校园巴士司机休息时间,因此校园巴士不会在中午1330提供服务。

  Jadual Perjalanan dan Jadual Masa Bas Kampus

  Dimaklumkan bahawa bermula 19 ogos 2013 perkhidmatan bas kampus telah diambil alih oleh syarikat Pengangkutan Awam Putrajaya Sdn. Bhd (Nadi Putra) untuk menggantikan syarikat Trasnrengit Sdn. Bhd yang telah tamat perkhidmatan pada 18 ogos 2013.

  Berikut merupakan jadual perjalanan dan masa yang baru untuk perkhidmatan bas kampus yang dibekalkan oleh Unit Kenderaan UKM :

  1) Laluan bagi bas zon 2 akan dipanjangkan sehingga ke Stadium UKM.
  ( Masa perjalanan adalah bermula dari pukul 7.30 pagi hingga 12.00 malam )

  2) Laluan bagi bas zon 3 & zon U akan digabungkan menjadi zon 3U,di mana bas ini akan sampai ke Fakulti Undang - undang.
  (Masa perjalanan adalah bermula dari pukul 7.30 pagi hingga 12.00 malam )

  3) laluan bagi bas zon 6K & 6Z pula akan bergabung jadi bus 6, di mana bas ini akan bertolak dari Kolej Keris Mas dan akan sampai ke Kolej Pendeta Za' ba .
  (Masa perjalanan adalah bermula dari pukul 7.30 pagi sampai 11.00 malam )

  4) Pada hari Jumaat, pada masa 1 hingga 2 petang tidak akan ada sebarang perkhidmatan bus , kecuali bus Majlis yang baru dibentuk dimana akan bertolak dari kolej Pendeta Za'ba hingga ke Masjid.

  *Setiap hari pada masa 1.30 petang merupakan masa rehat bagi pemandu bus kampus , jadi masa itu , tidak akan ada sebarang perkhidmatan bus .
  2013年8月1日星期四

  各学院毕业典礼之时间表 Jadual Waktu Sidang Bagi Setiap Fakulti

  Reactions: 
  根据可靠消息,以下是各学院在毕业典礼时的时间表。
  即将毕业的同学们可以参考以下时间表,方便家人做出安排。

  According to the reliable source, below is the schedule for each faculty during the convocation.
  Those prospective graduates may refer to the schedule so that your family could arrange the time.

  Sidang 1 (26/10 morning)
  1. Fakulti Perubatan - Sarjana Kepakaran
  2. Fakulti Pergigian - Sarjana Kepakaran
  3. UKM - Graduate School of Business
  4. Semua Graduan Doktor Falsafah

  Sidang 2 (26/10 afternoon)
  1. Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
  2. Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa (IKMAS)
  3. Institut Alam dan Tamandun Melayu (ATMA)

  Sidang 3 (27/10 morning)
  1. Fakulti Undang-undang
  2. Fakulti Pendidikan
  3. Fakulti Perubatan
  4. Institut Perubatan Molekul (UMBI)

  Sidang 4 (27/10 afternoon)
  1. Fakulti Pengajian Islam
  2. Institut Islam Hadhari (HADHARI)

  Sidang 5 (28/10 morning)
  1. Fakulti Pergigian
  2. Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

  Sidang 6 (28/10 afternooon)
  1. Fakulti Farmasi
  2. Fakulti Sains Kesihatan
  3. Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat

  Sidang 7 (29/10 morning)
  1. Fakulti Sains dan Teknologi
      - Pusat Pengajian Sains Kimia dan Teknologi Makanan (PPSKTM)
      - Pusat Pengajian Fizik dan Gunaan (PPFG)
      - Pusat Pengajian Biosains dan Bioteknologi (PPBB)
  2. Institut Alam Sekitar dan Pembangunan (LESTARI)

  Sidang 8 (29/10 afternoon)
  1. Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina
  2. Fakulti Sains Teknologi
      - Pusat Pengajian Sains Sekitaran dan Sumber Alam (PPSSSA)
      - PUsat Pengajian Sains Matematik (PPSM)
  3. Institut Sains Angkasa
  4. Institut Penyelidikan Tenaga Suria (SERI)
  5. Institut Kejuruteraan Mikro dan Nanoeletronik (MEN)
  6. Semua Graduan Diploma Prasiswazah dan Siswazah


  **All information are for references only. Subject to change**

  2013年6月23日星期日

  烟霾又袭击大马!! Jerebu menyerang Malaysia lagi!!

  Reactions: 
  马来西亚人民每年都必须面对的自然灾难:烟霾

  每年印尼烧芭活动所引起的烟霾问题已困扰马来西亚20年卻始終未得解决,相反的,烟霾每年所导致的空气污染问题则日益严重。今年六月,烟霾再次侵袭马来西亚,导致多个州属面临严重的空气污染问题,其中柔佛(麻坡)、古城(马六甲)以及雪兰莪的情况最为严重。根据最新情况,麻坡煙霾恶化程度再升級,今早7时空气污染指数為276点,早上11時更达373点的极不健康水平。到了下午3時,已经冲破400点,空污指数达至473点危險水平,州政府更下令要求589间学校暂时关闭。而在马六甲方面,空气污染指数节节上升,并近危險水平,严重影响民众健康,州政府更即日起成立行動室,以解決煙霾帶來的问题。但是这些行动始终只是能暂时解决各州所面对的烟霾问题却不能完全解决这事情的根源。正所谓治标不治本,所以马来西亚政府必须采取一系列有效的行动来解决马来西亚每年必须面对印尼烧芭活动所引起的煙霾問題。除此以外,烟霾的侵袭同样严重的危害人民的健康,尤其是那些患有气喘及呼吸困难疾病的马来西亚人民。所以在这其间,国大华裔学生理事会鼓励人们外出时戴上口罩,并且多喝水及減少戶外活動。一旦发现有呼吸困难的情况就必须马上到医院或附近的诊所就医。在等待着烟霾情况在马来西亚有所改善的同时,我们马来西亚人民也希望马来西亚政府可以采取有效行动来解决这20年来马来西亚必须面对的烟霾问题。

  Masalah Jerebu yang perlu dihadapi setiap tahun

  Masalah jerebu yang diakibatkan oleh pembakaran sawah di Sumatera Indonesia telahpun lama mempengaruhi Negara Malaysia iaitu selama 20 tahun , tetapi sehingga hari ini, masih tidak ada cara yang berkesan untuk mengatasi masalah ini, sebaliknya masalah pencemaran udara yang diakibatkan oleh jerebu semakin membimbangkan.Bulan ini, masalah jerebu sekali lagi berlaku di Malaysia dan hal ini telah menyebabkan beberapa negeri mengalami masalah pencemaran udara yang teruk antaranya ialah negeri Johor ( Muar ), Melaka dan Selangor.Menurut berita terkini, masalah jerebu di negeri Johor ( Muar ) semakin teruk dan pada waktu petang , tahap pencemaran udaranya telah mencecah angka 400 iaitu mencatat angka 473. Kerajaan negeri telah memberi arahan supaya 589 buah sekolah ditutup.Manakala di negeri Melaka pula, kerajaan negeri telahpun membentuk satu bilik gerakan khas untuk membincang dan menyelesaikan masalah jerebu yang berlaku di negeri berkenaan. Tetapi, tindakan ini Cuma mampu menyelesaikan masalah jerebu buat sementara tetapi tidak mampu menyelesaikan akar pokok yang menyebabkan berlakunya masalah jerebu di Malaysia .oleh itu , kita sebagai rakyat Malaysia berharap kerajaan dapat mengambil tindakan yang berkesan untuk membanteras masalah ini.Selain itu, Chinese Community Council menyeru supaya orang ramai banyak minum air dan mengurangkan aktiviti luaran ,sekiranya mengalami masalah kesukaran untuk bernafas, perlulah segera mendapatkan rawatan di hospital atau klinik yang berdekatan. Akhir sekali, di samping kita menunggu masalah jerebu di Negara kita boleh bertambahbaikan, kita juga berharap kerajaan Malaysia boleh mengambil tindakan yang berkesan supaya boleh mengatasi masalah jerebu yang berlaku di negara Malaysia yang diakibatkan oleh pembakaran sawah di Sumatera Indonesia.