页面

2011年2月20日星期日

21/02/2011放假半天~!

Reactions: 
国民大学为了让学生例行投票的责任,决定在投票日放假半天。以下是校方的启示:

Adalah dimaklumkan bahawa pengundian Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia akan diadakan pada 21 Februari 2011. Bagi membantu pelajar menunaikan tanggungjawab mereka membuang undi, Timbalan Naib Canselor (Hal-ehwal Akademik dan Antarabangsa) telah bersetuju meluluskan pelepasan semua kuliah dan aktiviti akademik yang melibatkan pelajar pra siswazah dan pascasiswazah pada hari Isnin 21 Februari 2011 seperti berikut :

i. Kampus Bangi - 8.00 pagi hingga 1.00 tengahari
ii. Kampus Kuala Lumpur dan Cheras - 1.00 tengahari hingga 5.00 petang

Sehubungan dengan itu, semua pelajar adalah diminta supaya membuang undi dalam Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar Sesi 2010-2011. (ewarga/bul/bil.19022011-69)

没有评论:

发表评论